WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. BOLESŁAWA CHROBREGO

w  SZCZECINIE  

Strona główna 60-lecie Opinie Wyszukiwanie Spis treści Kontakty

 

 
WIZJA SZKOŁY

 

  1. Rozwój osobowości ucznia w oparciu o wartości moralne i estetyczne.
  2. Przygotowanie ucznia do życia w otaczającym go świecie.
  3. Szkoła drogą osobistych sukcesów ucznia.

„Lubię szkołę – to mój drugi dom”

„Nasz uczeń jest wspólnym dobrem rodziców i szkoły”

 

      Szkoła  nasza umożliwia uczniom nie tylko  zdobywanie wiedzy, ale także ujawnianie zainteresowań i uzdolnień, rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów, poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i ocenę własnej   wartości oraz rozwijanie potrzeby doskonalenia się, przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata i odnajdywania w nim własnego miejsca; samoidentyfikację narodową i  kulturową,  kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, grupy etnicznej, narodu, społeczności międzynarodowej,  poznawanie i rozumienie świata oraz jego kultury.

                   Zapewnia im opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji, poszanowanie praw ucznia,  warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Wspiera rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych, rozwija wartości uniwersalne i przyjęte normy oraz daje możliwości samorealizacji, aktywność poznawczą i twórczą,  rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni społecznej,  samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem,  prospołeczne i prozdrowotne działania ucznia.

 

                                          Sprawdzian kompetencji po szkole podstawowej

 

 

W górę

Strona główna ]

Wyślij pocztę do ipotrykus@wp.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2005 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie
Ostatnia modyfikacja: 31 sierpnia 2005