WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. BOLESŁAWA CHROBREGO

w  SZCZECINIE  

Strona główna 60-lecie Opinie Wyszukiwanie Spis treści Kontakty

 

 

 

MISJA SZKOŁY

 

          „Daj mi rybę, a będę miał co jeść

                                 przez cały dzień.

                                                Naucz mnie łowić ryby, a będę miał

                                                                                 co jeść przez całe życie”

                                                                                                                                              (przysłowie indiańskie)

 

Myśl przewodnia powyższego przysłowia indiańskiego jest dla nas drogowskazem i głównym kierunkiem działań. Pragniemy pokazać naszym wychowankom jak mogą radzić sobie w życiu, rozwijać się, wykorzystywać swoje możliwości, uczymy jak żyć w społeczeństwie, jak dążyć do poprawy własnego „ja”. Usytuowanie ucznia w centrum to podstawa pracy szkoły, jest on więc podmiotem wychowania i kształcenia, a punktem wyjścia są jego potrzeby.

            Ponieważ rolą szkoły jest wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka, współpracujemy z nimi ściśle

i uważamy to za warunek powodzenia w pracy wychowawczej.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinie jest miejscem, w którym stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy tu wiedzę i kształtujemy umiejętności, stymulujemy do dobrej pracy, rozwijamy zainteresowania uczniów.

Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie, pokazujemy jak pożytecznie spędzać czas wolny. Wprowadzamy dzieci w świat kultury i sztuki, przez co uwrażliwiamy na piękno.

             W naszej placówce pielęgnujemy tradycje szkolne, regionalne i narodowe. Wspieramy także uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz uczymy jak przezwyciężać niepowodzenia. W naszych działaniach kierujemy się dobrem uczniów, ich możliwościami i predyspozycjami. Uczymy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych, empatii  oraz tolerancji. Staramy się być przyjacielem, powiernikiem i „drugim domem” naszych uczniów.

            Podążamy za osiągnięciami cywilizacyjnymi mając na uwadze wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Przygotowujemy do dalszej nauki i odnoszenia choćby najmniejszych sukcesów. Dbamy o to, aby rodzic i uczeń byli usatysfakcjonowani z jakości i fachowości naszych działań.

 

Atrybuty szkoły to:

      -     bogata tradycja, obrzędowość

-         kadra – kwalifikacje

-         współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

-         baza materialna (sale i sieć komputerowa)

-         ukierunkowanie na prace z uczniem zdolnym i mającym trudności

-         oferta zajęć pozalekcyjnych

-         realizacja programów profilaktycznych

-         dobra pozycja w środowisku

-         uczestnictwo i organizacja wielu konkursów przedmiotowych

 

 

W górę

Strona główna ]

Wyślij pocztę do ipotrykus@wp.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2005 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie
Ostatnia modyfikacja: 31 sierpnia 2005