WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. BOLESŁAWA CHROBREGO

w  SZCZECINIE  

Strona główna 60-lecie Opinie Wyszukiwanie Spis treści Kontakty

 

 

TROCHĘ HISTORII

 

„Roku Pańskiego 1945 dnia 2 września nastąpiło otwarcie uroczyste polskiej szkoły w Szczecinie w obecności Ob. Inspektora Szkolnego Pachorskiego, I  Wiceprezydenta Maciejewskiego,  kiedy Kuratorem  Okręgu Szkolnego był Ob.Kania Józef, a pełnomocnikiem Kuratorium Ob. Naczelnik Mozolewski Józef, Kierownikiem Sykuła Władysław, Nauczycielami: Prynkiewicz Helena, Prynkiewicz Władysław, Downar Kazimiera, Plutowa Emilia, Prawicka Elżbieta, Grzywacz Leon, Teszner Zofia, Sztabianka Jadwiga,Suchan Tadeusz, Siemińska Aniela, Waberska Tekla ...”  –  tak brzmią słowa pierwszej kroniki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie. Ich autorem jest Władysław Sykuła, pierwszy kierownik, organizator i twórca tejże placówki.

Z powodu braku budynków szkolnych nadających się od razu do użytku dla pierwszej Szkoły Powszechnej przeznaczono wspólny z Gimnazjum i Liceum budynek przy Alei Piastów 12, w nim gromadzono sprzęt szkolny oraz pomoce naukowe. Szkoła powszechna zajmowała parter, szkoła średnia piętra. Uroczystość otwarcia obu szkół miała charakter wielkiej manifestacji patriotycznej, były przemówienia, śpiewano „Rotę”, wysłuchano hymnu, ocierano łzy wzruszenia. W szkole rozpoczynało pracę 7 nauczycieli, a naukę  pierwszych 36 uczniów.

Otwarcie pierwszych polskich szkół przywracało normalizację życia w zburzonym jeszcze mieście i spowodowało napływ całych rodzin, a co za tym idzie, dzieci. Już pod koniec września szkoła liczyła 300 uczniów. Rozpiętość wiekowa zasiadających w jednej ławce była duża, niektórzy znali słabo nawet język polski, były to dzieci głodne, wynędzniałe, źle ubrane,  a nawet bose.

Budynek przy Piastów 12 stawał się w szybkim tempie zbyt ciasny dla obydwu szkół. Kierownik rozpoczął starania o przyznanie budynku przy Piastów 6. Był on zajmowany przez Ojców Jezuitów, którzy chcieli tam uruchomić szkołę, zgody na to jednak od władz nie dostali.

3 listopada1945 roku Szkoła Powszechna nr 1 otrzymała  upatrzony budynek, rozpoczęły się przenosiny do nowego gmachu, który posiadał „...73 pomieszczenia o wspaniałych salach (...) a ja znów biorę się do organizacji szkoły i remontu, nie posiadając żadnych funduszów...”[Władysław Sykuła].

Tak trudny czas i ogromne problemy można było przezwyciężyć dzięki ogromnemu entuzjazmowi ludzi pełnych oddania i poświecenia. Należeli do nich: kierownik Władysław Sykuła, nauczyciele szkoły, uczniowie i organizacja rodziców.

Nauczycielka szkoły, Helena Prynkiewicz tak wspominała: „... Sprzęt szkolny kompletowaliśmy z całego Szczecina przy pomocy własnych pleców i ręcznych wózków. W gruzach dawnych szkół niemieckich  i na śmietniskach zbieraliśmy wyrzucone pomoce naukowe, globusy, mapy, obrazy geograficzne i przyrodnicze, wypchane ptaki. Obładowani tym dobytkiem wędrowaliśmy zniszczonymi i zaśmieconymi ulicami noszącymi jeszcze niemieckie nazwy (...) i wywoływaliśmy swym widokiem sensację i zdziwienie ludzi (...), że jest już w Szczecinie polska szkoła...”.

O programach nauczania, podręcznikach i zeszytach nie było nawet mowy, zaścielająca obficie ulice i puste mieszkania makulatura poniemiecka zastępowała dzienniki lekcyjne i zeszyty, a głównym narzędziem szerzenia wiedzy była pomysłowość nauczycieli, kreda i tablica. ”...Lekcje odbywają się, ale jak? Brak książek, pomocy naukowych, dzieci mocno opóźnione, a wojna wycisnęła na nich swoje piętno, dzieci zbieranina z całej Polski, różne poglądy, gwara i trzeba to zlepić, urobić, wychować, nauczyć. (...) Z drugiej strony nauczycielstwo cierpi niedostatek – głoduje. Około 1000 zł miesięcznej pensji to tyle co 2 kg słoniny...” [Władysław Sykuła].

Słabe płace, bieda a nawet głód dawały się wszystkim we znaki. Chcąc utrzymać nauczycieli przy swojej szkole, kierownik Sykuła organizuje dożywianie. Już  w listopadzie 1945 roku została uruchomiona w szkole stołówka dla nauczycieli i urzędników Kuratorium, wydawano 130 obiadów dziennie. Stołówka stała się miejscem zebrań, wymiany myśli, kuźnicą nowych poczynań, uzgadniania celów, środków i płac. Od  1 grudnia 1945 roku mogli stołować się także uczniowie, wydawano dla nich 1200 obiadów.

Szkoła się rozwijała, z dnia na dzień przybywało dzieci, gmach był duży, ale miał całkowicie zniszczone centralne ogrzewanie a nadchodziła zima. Chłód panujący w salach nie pozwalał na utrzymanie ołówka w ręku. Szkoły jednak nie chciano zamykać. Na wezwanie kierownika, kto mógł przynosił piecyki i opał, nauka mogła być kontynuowana.

 22 grudnia została zorganizowana pierwsza choinka w polskim Szczecinie. Zdobyto 100 kilogramów cukierków, matki upiekły 3000 pączków i 6000 pierników. Przygotowano 1400 paczek dla dzieci. Była pięknie ustrojona choinka, Mikołaj, dzieci śpiewały kolędy, dzielono się opłatkiem, odbył się występ teatrzyku. Wszyscy byli ogromnie wzruszeni  i zadowoleni.

28 czerwca 1946 roku odbyła się uroczystość zakończenia pierwszego powojennego roku szkolnego. Władysław Sykuła wspominał ją jako wspaniałą i wzruszającą, grono pedagogiczne „tonęło w kwiatach”.

Wielkim sukcesem kierownika  oraz powołanego w pierwszych dniach września 1945 roku Koła Opieki Rodzicielskiej było zorganizowanie kolonii dla 300 dzieci w Międzyzdrojach.

W czasie pierwszego roku szkolnego otwierano w Szczecinie kolejne placówki (Szkoły nr 2,3,4,5). W ten sposób „odpłynęła” duża grupa dzieci do szkół w rejonach zamieszkania, zmieniali się nauczyciele, przenoszeni służbowo do nowopowstających.

 Tak w wielkim skrócie wyglądały dni siewu i ugruntowania oświaty w odzyskanym Szczecinie. Szkoła Powszechna nr 1 złożyła w niej pierwszą cegiełkę, była więc szkołą „bazą” dla powoływanych w dalszym czasie szkół, dała podwaliny i wzorce do organizacji kolejnych placówek.

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA PIERWSZYCH LAT PRACY SZKOŁY:

4 września 1945 roku –utworzenie pierwszej biblioteki dla uczniów

9 września 1945 – powstanie Związku Nauczycielstwa Polskiego

16 listopada 1945 – utworzenie Samorządu Uczniowskiego

1946 – powstanie Koła PCK, Harcerstwa (drużyna męska i żeńska), Koła Miłośników   Radia, Ligi Morskiej, Spółdzielni Uczniowskiej

1949 – utworzenie Międzyszkolnej Centralnej Pracowni Biologicznej i Fizyko- Chemicznej dla szkół    Szczecina i Uniwersytetu Powszechnego

1950 – utworzenie świetlicy szkolnej, radiofonizacja szkoły

1952 – powstanie Biblioteki Przykładowej (obsługującej kilka szkół– ponad 4000 tys. woluminów)

1953 – powstanie Szkolnej Kasy Oszczędności, odbudowanie sali  gimnastycznej

1955 – utworzenie Sekcji Szermierki

1957 – powstanie Koła Turystyczno-Krajoznawczego, Koła Miłośników Książek

1960 – utworzenie drużyny Młodzieżowej Służby Ruchu

 

W końcu lat 40-tych i 50-tych szkoła przechodziła szereg zmian organizacyjnych i kadrowych. Od 1945 do 1949 nosiła nazwę Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1; w roku szkolnym 1949/50 przemianowana została na Szkołę Podstawową nr 10, nieco później na Szkołę Podstawowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 3.  W tym czasie mieściło się w szkole schronisko turystyczne i działało  Studium Prawno-Ekonomiczne.

 W roku szkolnym 1958/59 placówka nasza wróciła do swej pierwotnej nazwy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego .

Rok szkolny 1949/50 to czas zmian w programach nauczania i wychowania. Rozpoczęto go hasłem „wprowadzania szkolnictwa w wielki Plan Sześcioletni”. W kronice szkolnej odnotowano: „... Szkoła stała się oficjalnym czynnikiem kształcenia politycznego młodzieży...”. Nauczyciele zostali zobowiązani do szkolenia ideologicznego i nauki języka rosyjskiego.

Zmiany polityczne zachodzące w naszym kraju miały zawsze wpływ na politykę  oświatową.

W związku z tym ulegały przemianom zadania programowe, metody pracy i przepisy prawne dotyczące działalności szkoły. Od 1966 roku wprowadzono ośmioklasowy system nauczania, w latach 70-tych planowano 10-klasową szkołę podstawową, obecnie szkolnictwo funkcjonuje w oparciu o Reformę Systemu Oświaty (1999 rok), która to wprowadziła 6-klasową szkołę podstawową.

W górę

Strona główna ]

Wyślij pocztę do ipotrykus@wp.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2005 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie
Ostatnia modyfikacja: 31 sierpnia 2005