WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. BOLESŁAWA CHROBREGO

w  SZCZECINIE  

Strona główna 60-lecie Opinie Wyszukiwanie Spis treści Kontakty

 

 

PRACA SZKOŁY

 

  • liczba uczniów w klasie: 20-25
  • godziny zajęć: 8:00-16:10 + zajęcia dodatkowe do godziny 19:00 - szkoła nasza tętni życiem do późnych godzin popołudniowych
  • zajęcia pozalekcyjne:

- koła zainteresowań

- dzieci, które mają problemy w nauce i zachowaniu objęte są opieką podczas zajęć wyrównawczych

   z poszczególnych przedmiotów , zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, treningiem zastępowania agresji, zajęciami biblioterapeutycznymi, logopedycznymi, zajęciami korekcyjnymi dla dzieci z wadami postawy

  • opieka medyczna: pielęgniarka (3x w tygodniu)
  • dostęp do Internetu:  cała sieć szkolna (dla dzieci dostęp w pracowni informatycznej,  czytelni, wypożyczalni, gabinecie matematycznym)
  • obiady przygotowywane we własnej kuchni
  • informacje dodatkowe:

-  budynek szkoły jest chroniony- całodobowy monitoring kamer,

-  realizacja programów profilaktycznych (ART., Spójrz inaczej, itp.), 

-  uczniowie biorą udział w spektaklach filmowych i teatralnych, koncertach w filharmonii i na Zamku,       spotkaniach z przedstawicielami władzy naszego  regionu, ciekawymi ludźmi, uczestniczą w lekcjach i warsztatach muzealnych i teatralnych, wyjeżdżają na jedno i wielodniowe wycieczki krajowe i zagraniczne, organizowane są „Zielone Szkoły”

-  szkoła uczestniczy w wielu akcjach  ogólnopolskich („Cała Polska Oddycha”,   „Sprzątanie Świata”, „Odjazd Śmieci”, „Fair Play”), 

-  szkoła wspomaga Schronisko dla Zwierząt, Dom Samotnej Matki, PCK, dzieci z Biesłania,

- szkoła współpracuje z Radą Osiedla Turzyn, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem   Pomocy Rodzinie, Policją, Komendą Ruchu Drogowego,  sądem, Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Pogotowiem Opiekuńczym, Zachodniopomorskim Towarzystwem Ekologii Praktycznej, Towarzystwem Ekologiczno-Społecznym  „Wolę Być”, Pałacem Młodzieży, Stowarzyszeniem „Alfred Radzi”, różnymi fundacjami, kościołem,

- tradycją szkoły stały się festyny rodzinne,

- nauczyciele współpracują i prowadzą zajęcia Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA,

- szkoła ćwiczeń dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Szkoła realizuje zadania wynikające z następujących programów i projektów:

1)      Szkoła Promująca Zdrowie

2)      Bezpieczna Szkoła

3)      Szkoła z Klasą

4)      Cała Polska Czyta Dzieciom

5)      Fair Play

6)      Bezpieczna Szkoła

7)      ART

8)      Spójrz Inaczej

9)      STOP przedwczesnemu wchodzeniu w dorosłość

 

 

 W ubiegłym roku szkolnym otrzymaliśmy certyfikat „SZKOŁY z KLASĄ”, a w tym roku w ramach tej samej akcji zdobyliśmy sprawność „LEGO”, „COGITO” i „AGO”.

 

Mimo, że jesteśmy najstarszą szkołą podstawową, to ciągle młodą duchem, aktywną i prężną w swoich działaniach, mającą dobrą opinię w środowisku.

 

 

W górę

Strona główna ]

Wyślij pocztę do ipotrykus@wp.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2005 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie
Ostatnia modyfikacja: 31 sierpnia 2005