WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. BOLESŁAWA CHROBREGO

w  SZCZECINIE  

Strona główna 60-lecie Opinie Wyszukiwanie Spis treści Kontakty

 

 

BIBLIOTEKA

 

W dniu 4 września 1945 roku Rada Pedagogiczna Szkoły Powszechnej nr 1 postanowiła utworzyć w pierwszej polskiej szkole na terenie Szczecina bibliotekę dla uczniów i nauczycieli. Opiekunem został pan Tadeusz Suchan. Powstanie placówki przyszkolnej wspierali nauczyciele języka polskiego, którzy zorganizowali wśród uczniów zbiórkę polskich książek.

            W październiku 1945 roku inspektor szkolny Wiktor Pachorski przekazuje 97 książek jako zaczątek biblioteki szkolnej. Początkowo biblioteka nie posiadała oddzielnej sali i stałego personelu. Księgozbiór kompletowano poprzez uzyskiwanie darów od różnych osób. Mimo tego, że rozbudzał on potrzeby czytelnicze, to  nie zaspakajał  zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.

            Prawdziwy rozkwit biblioteki  przypadł na rok szkolny 1957/58, biblioteka otrzymała własne pomieszczenie (62m 2 ) podzielone na wypożyczalnię i czytelnię. Istotną rolę w rozwoju placówki odegrał pan Roman Koczan, który stał się prawdziwym „dobrym duchem biblioteki”. Uporządkował jej dokumentację, założył katalogi, utworzył Koło Miłośników Książek, poszerzył księgozbiór, utworzył dział literatury metodycznej dla nauczycieli. Od tego momentu biblioteka zaczęła tętnić życiem.

Od roku szkolnego 1978/79 biblioteka zaczęła działać w normalnych warunkach lokalowych – dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 94 m 2 . Uczniowie bardzo chętnie odwiedzali odnowioną placówkę, znajdując tam dla siebie ciekawy księgozbiór i możliwość wypoczynku, czy spokojnego przygotowania się do zajęć. Do dnia dzisiejszego biblioteka zajmuje obydwa pomieszczenia.

W ciągu minionych lat zmieniali się pracujący w niej bibliotekarze, osoby przygotowane do pracy, doskonalące się zawodowo i pełne zaangażowania. Oprócz wspomnianego wcześniej p. Romana Koczana na uwagę zasługują panie: Maria Jankowska,  Krystyna Kaczyńska i Iwona Potrykus. Obecnie zatrudnione są dwie osoby: p. Jolanta Zając i p. Małgorzata Kaczmarek.

W 1997 roku zostały zakupione do biblioteki komputery oraz program komputerowy MOL, które bardzo unowocześniły jej pracę, zyskała ona przez to  w oczach uczniów, którzy coraz chętniej ją odwiedzali. Reforma oświaty (1999) wpłynęła na modernizację biblioteki,  stała się ona Multimedialnym Centrum Informacji.

Nasz księgozbiór jest systematycznie rozszerzany. Obecnie liczy 39374 woluminów (książki, płyty kompaktowe CD, kasety magnetowidowe i magnetofonowe a także czasopisma dla uczniów i nauczycieli). Nadal w  bibliotece organizowane są konkursy czytelnicze i imprezy kulturalne.

Od 1984 roku w bibliotece prowadzi się zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, które przygotowują uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, typów bibliotek, dokumentów bibliotecznych.

Pomocą dla bibliotekarzy jest powoływany każdego roku aktyw biblioteczny, który tworzą  uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem oraz działalnością biblioteki, dobrowolnie pomagających bibliotekarzowi w wykonywaniu jego zadań.

W szkolnej wypożyczalni

 

W górę

Strona główna ]

Wyślij pocztę do ipotrykus@wp.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2005 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie
Ostatnia modyfikacja: 31 sierpnia 2005